Maturitní zkoušky pro školní rok 2019/20

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní), která je zcela v režii MŠMT a uskuteční se podle jednotného schématu na všech středních školách zároveň, a profilovou (školní), která je částečně v režii školy. Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části pak z dalších předmětů podle vlastního výběru (gymnázium) nebo dle profilace oborů na střední odborné škole.

Žáci mají k dispozici tzv. kánon = seznam min. 60 literárních děl, ze kterého si pro zkoušku z českého jazyka a literatury vybírají podle daných pravidel 20 literárních děl.

Důležité termíny   

  • do pátku 29. listopadu 2019 = termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat spolu s přihláškou ředitelce školy i vyjádření ŠPZ;
  • do úterý 31. března 2020 = termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury;
  • středa 8. dubna 2020 = písemná práce (PP) z českého jazyka a literatury;
  • čtvrtek 30. dubna 2020 = písemná práce (PP) z cizích jazyků;
  • úterý 28. dubna - středa 29. dubna 2020 = praktické zkoušky profilové části MZ (SOŠ);
  • 4. května - 6. května 2020 = písemné zkoušky společné části MZ;  
  • 18. května - 22. května 2020 = ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části před zkušební komisí. 

Informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.

Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Celý dokument ke stažení

rss