Maturitní zkoušky pro školní rok 2018/19

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní), která je zcela v režii MŠMT a uskuteční se podle jednotného schématu na všech středních školách zároveň, a profilovou (školní), která je částečně v režii školy. Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části pak z dalších předmětů podle vlastního výběru (gymnázium) nebo dle profilace oborů na střední odborné škole.

Žáci mají k dispozici tzv. kánon = seznam min. 60 literárních děl, ze kterého si pro zkoušku z českého jazyka a literatury vybírají podle daných pravidel 20 literárních děl.

Důležité termíny   

  • do 30. listopadu 2018 = termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat spolu s přihláškou ředitelce školy i doporučení ŠPZ;
  • do 29. března 2019 = termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury;
  • 10. dubna 2019 = písemná práce (PP) z českého jazyka a literatury;
  • 11. dubna 2019 = písemná práce (PP) z cizích jazyků;
  • 25. dubna - 26. dubna 2019 = praktické zkoušky profilové části MZ (SOŠ);
  • 2. května - 10. května 2019 = písemné zkoušky společné části MZ;  
  • 20. května - 24. května 2019 = ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části před zkušební komisí.    

Informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.

Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Celý dokument ke stažení

rss