Archiv

Maturitní zkoušky na SOŠ

Všichni studenti čtvrtých ročníků odborné školy úspěšně ukončili čtvrté ročníky a přistoupili k vykonání maturitní zkoušky.

Na střední odborné škole se v rámci školní - profilové části maturitní zkoušky konala praktická maturitní zkouška, až na jednoho studenta, všichni úspěšně zkoušku složili.

Ve státní společné části maturitní zkoušky ve formě didaktických testů a písemných prací uspělo z 27 studentů oboru strojírenství a oboru informační technologie 25 studentů (jeden student neuspěl z didaktického testu z matematiky a jedna studentka neuspěla z didaktického testu z anglického jazyka).

U ústních zkoušek školní - profilové části maturitní zkoušky byli všichni naši studenti úspěšní.

Za vynikajícími výsledky stojí důkladná příprava našich studentů a výborná pedagogická práce učitelů.

27. května 2015 proběhlo na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou za účasti starosty města Ing. Zdeňka Tůmy předávání maturitních vysvědčení absolventům a absolventkám střední odborné školy oborů informační technologie a strojírenství.

Fotogalerie z ústních maturit

rss