ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Maturitní zkoušky na SOŠ

26. a 27. dubna 2023 přistoupili žáci střední odborné školy k praktické části maturitní zkoušky. Žáci oboru Informační technologie obhajovali maturitní práci a Mechanici seřizovači konali praktickou zkoušku ve školních dílnách.

V úterý 16. května 2023 začala na střední odborné škole ústní část maturitní zkoušky. V tento den konali zkoušku žáci oboru Informační technologie. Následující den (ve středu 17. 5.) maturovali žáci oboru Mechanik seřizovač. Studenti maturovali z jednotlivých odborných předmětů, českého jazyka a anglického jazyka. Ačkoliv zkouška z dospělosti může být nervy drásající, poskytuje možnost studentům prezentovat své znalosti a dovednosti, které získaly během studia.

Bývalým studentům, dnes již absolventům přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Ať už se vydají jakoukoli cestou, věříme, že se jim bude dařit.

Zastupující třídní učitel: Vít Dlouhý


rss