Novinky

Maturitní zkoušky 2021 - změna termínů

MŠMT provedlo opět úpravu obsahu a termínů zkoušek.
Maturitní zkoušku koná žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21, nejpozději do 31. března 2021.

Změna harmonogramu
Didaktické testy (DT) MZ v jarním termínu – 24., 25. a 26. května 2021
U DT byl již MŠMT vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

Konkrétně

  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
  • u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
  • u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Kritéria hodnocení DT budou zveřejněna MŠMT ve standardním termínu do 31. března 2021.

Plánované termíny maturitní zkoušky 

  • Didaktické testy (DT) MZ  24., 25. a 26. 5 2021
  • Studijní volno SOŠ  17. - 18. 5. 2021 a 27. - 31. 5. 2021
  • Studijní volno gymnázium 19. 5. - 20. 5. 2021 a 27. - 31. 5. 2021
  • Praktické zkoušky SOŠ 19. 5. – 20. 5. 2021
  • Vydání vysvědčení 21. 5 2021
  • Ústní zkoušky 1. 6. – 7. 6. 2021


Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury. Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021.

Dochází k posunutí termínu možnosti předání certifikátů z mezinárodních jazykových zkoušek v případě nahrazení jedné zkoušky z cizího jazyka, a to do lhůty 5 dní před termínem ústní zkoušky tj. do 24. května 2021.

Nově se letos český jazyk a literatura a cizí jazyk v profilové části MZ stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. Všichni maturující žáci budou osloveni v dubnu dotazníkem k této skutečnosti, aby prokazatelně potvrdili svá rozhodnutí.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss