Maturitní obory SOŠ - denní studium

23-41-M/01  Strojírenství

  • zaměření 3D modelování 

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pozicích v odvětví strojírenství a v příbuzných oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, údržbě, v obchodně technických službách, marketingu apod.

Absolvent se uplatní jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (energetika, stavebnictví, doprava, zemědělství). Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, počítačové grafiky, informačních a komunikačních technologií. 

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Možnost získání svářecího průkazu.

Předmět praxe se vyučuje ve školních dílnách. Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku.   

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.       

3. Splnění podmínek přijímacího řízení. 

  • zaměření Seřizovač CNC strojů 

Profil absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání seřizovač CNC obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Možnost získání svářecího průkazu.

Vysoký podíl odborného výcviku. Odborný výcvik se vyučuje ve školních dílnách nebo ve čtvrtém ročníku mohou žáci vykonávat část odborného výcviku i v reálném prostředí firem. 

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Mechanik, seřizovač, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel, atd.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.

18-20-M/01  Informační technologie   

  • zaměření Reklama a webdesign

Profil absolventa:

Absolvent pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny. Vytváří webové prezentace podniku. Připravuje jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku; práce ve fiktivní firmě ve 3. ročníku; odborné stáže v zahraničních firmách; využití tabletů ve výuce.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat: 

Grafik, propagační referent, programátor, správce sítě, IT specialista, obchodník, veřejná správa, samostatný podnikatel.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.    

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.   

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.  
 

zaměření Ekonomika a služby

Profil absolventa:

Absolvent pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením na služby. Těžiště jeho odborných znalostí je v oblastech ekonomiky a služeb, především sociálních, obchodních a finančních, účetnictví, propagačních a reklamních službách, zpracování účetní závěrky a daňového přiznání na počítači. Uplatní se ve veřejné a sociální správě, ve zdravotních pojišťovnách, v oblastech účetnictví, marketingu, cestovního ruchu.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola navazujícího zaměření je i součástí naší školy.

Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku; práce ve fiktivní firmě ve 3. ročníku; odborné stáže v zahraničních firmách; využití tabletů ve výuce.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat: 

Propagační referent, sociální pracovník, obchodní referent, zásobovací referent, personalista, účetní, finanční referent, samostatný podnikatel

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.    

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.   

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.  

23-45-L/01  Mechanik seřizovač

Profil absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik (typová pozice mechanik seřizovač obráběcích strojů). Dalšími možnostmi jsou uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů a dále seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích atd.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Novinka: Počínaje prvním ročníkem od školního roku 2017/2018 mohou žáci tohoto oboru po třetím ročníku studia získat i výuční list oboru Obráběč kovů.

Možnost získání svářecího průkazu.

Vysoký podíl odborného výcviku. Odborný výcvik se vyučuje ve školních dílnách nebo ve čtvrtém ročníku mohou žáci vykonávat část odborného výcviku i v reálném prostředí firem. 

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Mechanik, seřizovač, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel, atd.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.

rss