Maturitní obory SOŠ - dálkové studium

 

64-41-L/51  Podnikání

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Absolvent je připraven pro drobné podnikání, a to především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval již v učebním oboru. Vedle své profesní oblasti získá vědomosti a dovednosti z ekonomické a administrativní oblasti, umí pracovat s počítačem uživatelským způsobem.

Podmínky přijetí:

1. Úspěšně ukončený učební obor.        

2. Splnění podmínek přijímacího řízení.  

Kritéria přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, pokud budou tyto zkoušky prováděny (přijímací zkoušky budou prováděny v případě, že počet přihlášených posluchačů bude výrazně převyšovat počet posluchačů přijímaných).   

Organizace studia:

Výuka probíhá o sobotách.    

   

rss