ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Matematické soutěže na gymnáziu

14. 4. 2022 proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo matematické olympiády žáků 6. až 8. ročníků a příslušných ročníků gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci ve všech kategoriích.

Nejlepší umístění získal v kategorii pro 8. ročníky Šimon Pelikán, který se umístil na 1. – 2.místě.

Vedle matematické olympiády jsme se také zúčastnili matematické soutěže Klokan. Ta se koná ve škole a její výsledky jsou potom vyhodnoceny v rámci celého okresu. V kategorii Kadet pro 8. – 9. třídy skončil na krásném 3. místě Antonín Nečil z kvarty.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a v příštím roce se opět pustíme do řešení matematických úloh.

Mgr. Jaroslava Vrbková

ilustrační obrázek: www.pixabay.com

rss