Archiv

Majáles 2016

Video

První ročník Majálesu se konal ve venkovním areálu Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou v pátek 27. května 2016. V průběhu večera vystoupili studenti nebo absolventi naší školy. Jako první nám zahrála hudební skupina ze Základní umělecké školy v Ledči nad Sázavou F. I. P., ve které vystoupili studenti a studentky naší školy. Ve skupině R. U. M. zahráli k tanci také studenti a absolventi naší školy a svojí muzikou zvedli z laviček většinu návštěvníků. Na závěr večera se svými skladbami vystoupila skupina Psychohlína, v níž je zpěvák také absolventem našeho gymnázia.

V průběhu večera proběhlo vyhlášení a dekorování krále a královny Majálesu. Studenti si mohli nominovat za jednotlivé třídy zástupce do hlasování. Hlasování probíhalo formou ankety na facebooku.

Královna Majálesu 2016

Největší počet hlasů a královnou Majálesu 2016 se stala Soňa Skořepová ze třídy 1.I, 1.ST, 1.MS s celkovým počtem 128 hlasů. Na dalších místech se umístily Anna Baumová z 8.O + 4.B s počtem 79 hlasů a na třetím místě Kamila Radilová z 7.S + 3.B s počtem 64 hlasů.

Král Majálesu 2016

Největší počet hlasů a králem Majálesu 2016 se stal Milan Tvrdík ze třídy 7.S a 3.B s celkovým počtem 90 hlasů.

Na 2. - 3. místě se umístili Roman Kuja za třídy 2.SM + 2.NS + 1.SM + 1.NS s počtem 57 hlasů a Vít Šťastný ze 6.S+2.B s počtem 57 hlasů.

Žádná akce se neobejde bez organizátorů a pořadatelů. Při organizaci Majálesu se sešel skvělý pořadatelský tým, který se v průběhu večera staral o pořádek na celé akci, občerstvení a o technické zázemí celého Majálesu.  Za ozvučení děkujeme týmu pana Jiřího Petruse. Za pomoc při stavění pódia, sezení a všeho, co bylo potřeba, děkujeme studentům druhého ročníku informačních technologií, strojírenství a mechanik seřizovač.

Poděkování patří také Michalovi Cihlářovi za fotodokumentaci a p. Oldřichu Bílovi za natáčení celé akce.

Poděkování patří také sponzorům, kteří darovali ceny pro krále a královnu. Květinu pro královnu majálesu věnovala paní Jana Štěpánková, Květiny a Dárky Ledeč nad Sázavou, kornouty darovala paní Marie Marečková, Ovoce zelenina Ledeč nad Sázavou, věcné ceny - flash disk a deštník poskytlo Město Ledeč nad Sázavou, poukázky pro krále a královnu věnovala paní Věra Kunášková, poukázku pro královnu věnovala Kaskáda Ledeč nad Sázavou.

Dále děkujeme sponzorům:

  • především Městu Ledeč nad Sázavou za bezplatné zapůjčení pódia,
  • TJ Kovofiniš za bezplatné zapůjčení setů k sezení,
  • obci Bělá za zapůjčení stanu,
  • dodavateli naší školní jídelny Time, s. r. o.  Potěhy za dodávku vepřového masa,
  • firmě AK Plast za bezplatné zapůjčení dodávkového automobilu.
rss