Archiv

Londýn - pracovní stáž studentů

Naše škola se v rámci programu ERASMUS+ zapojila do projektu "Získávání praktických dovedností v zahraničí". Tento projekt byl připravován již od letošního jara, kdy byla podána žádost o grant a navázán kontakt s naším sociálním partnerem v Londýně ADC College.

Od září pak probíhají intenzivní přípravy k realizaci tohoto projektu - byli vybíráni studenti, kteří se odborných stáží v Londýně zúčastní, dále byly prováděny rozsáhlé administrativní práce, které mají zajistit plynulost projektu. Žáci vyplňovali několik formulářů, psali životopis a dělali test (to vše samozřejmě v anglickém jazyce). Náš partner v Londýně zajistil ubytování a zabezpečil vhodné pracovní pozice pro naše žáky. Obstarány byly také letenky, doprava na pražské letiště a pojištění.

12 žáků z oboru Informační technologie (2. - 4. ročníku) se již nyní velmi těší na pracovní zkušenosti a každodenní život v multikulturním Londýně, ve kterém stráví 14 dnů. Volný víkend bude věnován prohlídce Londýna a návštěvě několika památek. Žáci na pracovní stáže odlétají již tuto neděli 2. 11. v dopoledních hodinách.

Na projekt "Získávání praktických dovedností v zahraničí" naše škola obdržela finanční prostředky od Evropské Unie.

Za realizační tým Miloslava Dorážková a Jana Flekalová

rss