Archiv

Lesní pedagogika

V rámci Projektu Chraňme a poznávejme přírodu proběhl dne 1. 10. 2014 dílčí projekt s názvem Lesní pedagogika. Ve spolupráci s Lesy ČR jsme připravili pro žáky sekundy výukové programy, týkající se lesního ekosystému.

Úvodní prezentace seznámila žáky s lesním společenstvím, lesním hospodářstvím a s významem lesa. Následná diskuze otevřela problematiku poškození lesů v důsledků činnosti člověka.

V další části byli žáci rozděleni do dvou skupin a postupně byli seznámeni s lesním společenstvem – se živočichy a s rostlinami, vyskytujícími se v našem lese. Výstupem byl pracovní list s praktickým poznáváním přírodnin. Následovala vycházka do lesa a z nasbíraného materiálu žáci vyrobili vlastní nástěnné obrazy.

   
rss