ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ledečtí středoškoláci čistí Vysočinu

Studenti Gymnázia, SOŚ a VOŠ Ledeč nad Sázavou se letos opět zapojili do akce Čistá Vysočina a pomohli s úklidem přírody na Ledečsku. Akce se zúčastnilo 50 studentů a 11 učitelů. Hlavní organizátorkou byla jako vždy paní učitelka Yvetta Bartáková. Její práce v této roli spočívá jednak v získání studentů pro spolupráci, ale především v koordinaci celé akce, opatření pomůcek a vybavení a také v zajištění odvozu nasbíraných odpadků.

Ve středu 12. dubna čistila první část studentů okolí vozovky z Ledče nad Sázavou do Leštiny. Rozdělili se na čtyři skupiny a šli si vzájemně naproti, jedni z Ledče do Hradce, druzí z čihošťské křižovatky do Hradce, další skupina se vydala z téže křižovatky směrem na Leštinu a poslední skupina jim šla naproti z Leštiny. V místě setkání si pak skupiny porovnávaly počet pytlů s odpadky i neobyčejné „úlovky“. Kromě drobných odpadků (různé druhy lahví, kelímky, papíry…) ve škarpách nalezly také pneumatiky, ulomené patníky i části automobilů a kovové předměty (tvarem připomínající kované ozdobné brány).

V pondělí 17. dubna vyrazili studenti na silnici z Ledče do Hněvkovic. Organizace práce byla stejná jako v pondělí, ale provoz na této komunikaci byl nepoměrně větší. S touto okolností asi také souvisí větší objem odpadu, který se studentům podařilo nasbírat.

Účastníci měli štěstí na počasí, protože obě odpoledne byla slunečná, i když větrná. To i vzájemná studentská soutěživost přispěly k úspěšnému splnění cíle. Část Vysočiny díky nám prošla jarní očistou a zároveň si studenti uvědomili důležitost ochrany a zvelebování prostředí, ve kterém žijeme. Všem zúčastněným patří poděkování za volný čas a úsilí, které akci Čistá Vysočiny věnovali.

Lenka Trtíková

rss