ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ledečtí gymnazisté se práce nebojí

Žáci 6.S se dne 1.10.2021 zapojili do pomoci s přípravou Krajské soutěžní výstavy Kraje Vysočina a okresní všeobecné výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se konala 2.10 - 3.10 2021. Žáci si mohli prohlédnout mnoho druhů, plemen a barevných rázů chovaných drobných hospodářských zvířat - husy, kachny, slepice, holubi, králíci.

Žáci se hned ráno rozdělili do dvoučlenných týmů a připojili se k okresním a krajským hodnotitelům, kterým pomáhali přinášet zvířata k hodnocení a dle pokynů hodnotitelů vyplňovali hodnotící lístky jednotlivců a kolekcí. Žáci měli možnost dávat hodnotitelům otázky týkající se chovu a péče o zvířata. Za pečlivě odvedenou práci byli žáci odměněni drobným občerstvením.

Mgr. Magdaléna Kvášová

rss