ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ledečtí gymnazisté navštívili židovské město v Třebíči

V pátek 25. června 2021 se uskutečnila exkurze jednatřiceti studentů ledečského gymnázia do Třebíče. Cílem výletu bylo třebíčské židovské město, které je unikátní svým rozsahem a zachovalostí nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.

Studenti si nejdříve prohlédli jednu ze dvou synagog a byli seznámeni s některými židovskými náboženskými tradicemi. Dále zavítali do expozice, která představovala prvorepublikovou židovskou domácnost. Zde studenty zaujala především stravovací pravidla: co znamená košer, co jsou macesy apod. Dokonce si mohli odnést i recept na Hamanovy uši, což je pečivo připomínající koláčky, které se váže k jednomu starozákonnímu příběhu. Díky zajímavému výkladu většina studentů asi také rozezná svícen menora od svícnu chanukaji.

Exkurze pokračovala prohlídkou významných objektů židovského města. Studenti pak měli možnost sami si město projít i tam, kudy nevedla poznávací trasa. Na většinu z nich zapůsobil nejen půvab úzkých křivolakých uliček a zákoutí drobných domků, ale i poklidná atmosféra, která v nich vládla.

Poděkování patří J. Vrbkové, třídní učitelce septimy, která tento výlet zorganizovala.

L. Trtíková


(logo města z www.trebic.cz)

rss