ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ledečská střední škola s Erasmem do zahraničí

V letošním školním roce Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou úspěšně získalo dotaci z Evropské unie v programu ERASMUS+. Tento dotační program lze aplikovat na různou spolupráci škol, případně jiných institucí v rámci EU. Naše škola již několikátým rokem zpracovává žádost v rámci oblasti mobility osob, konkrétně pak mobility žáků v odborné přípravě, což je nejoblíbenější oblast.

V rámci projektu "Učíme se i za hranicemi" jsou pro studenty střední odborné školy připravovány dva běhy pracovních stáží. Dvanáct studentů oboru Informační technologie (2. - 4. ročník) pojede v březnu na 14 dnů do Londýna, kde budou pracovat především v oblasti administrativy a oboru IT. Naším partnerem ve Velké Británii se stala společnost ADC College, se kterou jsme již úspěšně spolupracovali v roce 2014.

Pro studenty strojírenských oborů (maturitních i učebních) je připravena pracovní stáž na východním Slovensku. Vybraní studenti budou získávat nové praktické zkušenosti ve strojírenských podnicích v Humenném a Snině. Sociálním partnerem na Slovensku se stala společnost Agamos, se kterou jsou v současné době vyjednávány podmínky stáže, především pak otázka termínu.

Mezi studenty je o tyto stáže velký zájem, proto v těchto dnech probíhá výběrové řízení, na základě kterého budou vybráni jednotliví účastníci. Kritériem výběru jsou nejen známky ve škole, ale také přístup studentů ke studiu, v případě Slovenska zvládání praktických dovedností a v případě Velké Británie dobré komunikační dovednosti v anglickém jazyce.

Přejeme našim studentům, aby se jim v zahraničí nejen líbilo, ale aby si také přivezli domů plno zážitků a nových zkušeností.

Ing. Jana Flekalová

rss