ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ledečská střední škola na náměstí

Po roce se v úterý 18. září 2018 konala prezentace naší školy na náměstí v Ledči nad Sázavou, kterou jsme se zároveň připojili k oslavám 100. výročí založení ČSR. Do přípravy aktivit se zapojili vybraní žáci a učitelé naší školy. K oslavám 100. výročí založení ČSR připravili učitelé různé aktivity - seřazení prezidentů od vzniku ČSR do současnosti, přiřazení výroků známým osobnostem, skládání kartiček se slovy podobného významu, puzzle starodávných aut. Nechyběla ani oblíbená "poznávačka" zvířat žijících v ČR a křížovky z biologie. Měli jste možnost podívat se do mikroskopu na hmyz. Návštěvníci se mohli seznámit, jaké technologie se na naší škole učí a co se vyrábí ve školních dílnách. Jako každoročně jste si mohli odnést malé dárky v podobě vlastnoručně ohnutého háčku na košíčky, plechové krabičky naohýbané na ohýbačce, vygravírovanou jmenovku se svým jménem, originální placku s logem naší školy nebo vlastnoručně namalovaným obrázkem. Seznámit jste se mohli s 3D tiskem a programovací stanicí pro CNC stroje. Na 3D tiskárně jsme tiskli sponky, záložky a 3D zvířátka. Vyhledávaná byla soutěž pro žáky spočívající v rychlosti zašroubování různých šroubů do podložky se závity. Nově jsme zařadili hlavolamy vyrobené v našich školních dílnách. Velký zájem opět vyvolali roboti Lego NXT, které sestavují a programují žáci naší školy. Tyto roboty žáci ovládali přes mobilní telefon. Pro nejmenší jsme opět připravili vymalování obrázků se strojírenskou tématikou, skládání obrázků.

V průběhu dne naši prezentaci navštívili žáci druhého stupně základní školy, kteří si vyzkoušeli svoje vědomosti, ale i manuální zručnost při šroubování, ohýbání.

Po celou dobu prezentace moderátor pan Hruša komentoval jednotlivé činnosti, zpíval a doprovázel naši prezentaci hudbou. Počasí nám přálo, akce se vydařila a účastníci si mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží. Poděkování patří všem kolegům a žákům, kteří zábavný den připravili, ale také našim kuchařkám, které všem upekly dobrý perník.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss