ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Kurzy svařování

Na Střední odborné škole v Ledči nad Sázavou, již tradičně pořádáme svářecí kurzy nejen pro naše studenty, ale i firmy (například spolupráce se společností Schäfer – Sudex s.r.o.). Jedná se o technologie svařování obalenou elektrodou (MMA), v ochranné atmosféře CO2 (MAG) a v ochranné atmosféře inertního plynu (TIG). Žáci mají možnost získat ideální odrazový můstek pro další profesní rozvoj v daném oboru. Po absolvování kurzu a závěrečných zkoušek tak získají svářečský průkaz pro danou metodu svařování.

Technologie svařování zaujímá ve strojírenské výrobě nezastupitelnou úlohu. Již dlouhodobě firmy pohybující se v této oblasti potýkají s nedostatkem kvalifikovaných svářečů. Tento trend se některé firmy snaží eliminovat možností využití svařovacích robotů, nicméně stále je třeba kvalifikovaného pracovníka (operátora) pro příslušné pracoviště. Naši studenti tak jistě nebudou mít problém z hlediska uplatnění na trhu práce po ukončení studia.

V naší svářečské škole s kvalitním zázemím a vhodnými prostory vítáme možnost učit nejen naše žáky technologii svařování jak po teoretické, tak praktické stránce. Současně nabízíme možnost doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustavení (nutné každé dva roky pro základní kurzy svařování).

Ing. Vít Dlouhý, IWE


rss