ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Kurz ve svařování

Od 6. ledna do 25. února 2020 probíhal ve školních dílnách základní kurz svařování, kterého se zúčastnilo celkem 7 žáků třetího ročníku učebního oboru strojní mechanik. Žáci absolvovali metody ZK 135 (sváření v ochranné atmosféře CO2) a ZK 111 (obalovaná elektroda). Závěrečná zkouška proběhla za dohledu zkušebního komisaře v úterý 25. února 2020 a skládala se z písemné práce (technologie, bezpečnostní test) a z praktické části, kde žáci zhotovovali čtyři požadované sváry. Všichni žáci zkoušku vykovali, velmi dobře se na zkoušku připravili, což se odrazilo ve výborném hodnocení zkoušky. Zkušební komisař vyhodnotil kladně závěrečné zkoušky a konstatoval výbornou připravenost žáků.

Děkuji vyučujícím za přípravu žáků na kurz a žákům přeji, aby dovednosti získané kurzem v praxi využili.

Josef Vitiska, vedoucí učitel praxe a odborného výcviku


rss