Archiv

Kurz Programování CNC strojů

V sobotu 17. června 2017 skončil kurz pro dospělé Programování CNC strojů, ve kterém měli účastníci možnost naučit se základy programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. Kurz v rozsahu 35 hodin probíhal v sobotu od 8. dubna 2017 pod vedením lektora Michala Blažejovského.

Kurz úspěšně ukončilo 7 absolventů, kteří převzali na závěr kurzu Osvědčení o absolvování. Přejeme všem absolventům, aby získané vědomosti a dovednosti z oblasti programování dále rozvíjeli a využili při praktických činnostech přímo ve firmách.

V průběhu kurzu vzešel od účastníků zájem o pokračování tohoto kurzu. V případě zájmu se pokračování kurzu bude konat v podzimních termínech. Zájemci o pokračovací kurz programování CNC strojů II. mají možnost se přihlásit telefonicky na 731 612 319 nebo e-mailem rydlovav@gvi.cz.

rss