Kurz pro dospělé – anglický jazyk pro začátečníky

Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou pořádá kurz pro dospělé First step - první krok k angličtině - anglický jazyk pro začátečníky. Kurz bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 hodin do 11.30 hodin. Tento kurz je určen úplným začátečníkům, a proto Vás provede úplnými základy od Vašeho prvního anglického slovíčka až po zvládnutí tvoření vět a jednoduché konverzace. Důraz je kladen na pochopení a procvičení základů a systému stavby anglické věty, slovosledu, tvoření kladné věty, záporu a otázky, použití osobních, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen, témata - osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas a zábava, jídlo a nápoje, cestování, služby.

Lektor: ThMgr. Ing. Jiří Foller

Rozsah hodin: 32 hodin - 2 soboty v měsíci od 8.00 h - 11.30 h.

Cena: 2.990,-- Kč číslo účtu 2791810227/0100.

Certifikát:  Osvědčení o absolvování kurzu Anglický jazyk pro začátečníky.

Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gsv365.cz nebo telefonicky 731 612 319.

rss