Archiv

Kurz na FCE

 

V uplynulých letech měli naši žáci opakovaně možnost připravovat se v rámci nepovinného předmětu na složení mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka FCE (First Certificate in English). Složení této zkoušky je vyžadováno v mnoha oborech při hledání budoucího zaměstnání.

Jde o jednu z nejrozšířenějších zkoušek v cizích jazycích.  Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností, to znamená čtení a poslechu s porozuměním, ale také produktivních dovedností jako je ústní nebo písemný projev. "FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích," (jak uvádí webové stránky Britské rady www.britishcouncil.cz).

V minulých letech se ke složení zkoušky FCE přihlásilo více než deset našich žáků a dosud byli všichni úspěšní. Letos se zájem o složení této zkoušky ještě zvýšil díky vyhlášce č. 214/2015 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Ministerstvo zveřejnilo informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016. Jsou to zkoušky na úrovni B1, B2, popř. C1 podle SERRJ.

Sem vedle státních jazykových zkoušek a některých zkoušek typu IELTS patří samozřejmě také zkoušky Cambridge, jako jsou FCE, BEC, CAE nebo PET. A právě proto je zájem o kurz tak vysoký.

Kurz mohou žáci navštěvovat od září do listopadu ve svém volném čase a je pro ně zcela zdarma. Pozitivním předpokladem je, že už o letních prázdninách splnili úkoly, které jim předtím byly zadány. Nejbližší zkušební termín je v úterý 2. prosince (4 dovednosti - čtení, psaní, poslech a Use of English). Den ústní zkoušky bude vypsán v období mezi 13.11. a 05.12.2015. Přihlásit se ke složení zkoušky je nutné do 16. 10. 2015. Cena složení zkoušky je 4450,- Kč. Další termín je až na jaře roku 2016.

Kurz bude po dohodě s většinou zájemců probíhat každou středu 8. a 9. vyučovací hodinu v učebně G 16. Žáci, kteří mají 8. hodinu výuku, se zúčastní 9. hodinu a zbývající materiál si doplní individuální konzultací.

Přejeme všem trpělivost a píli při studiu a úspěch při zkoušce.

 

 

(Ilustrační foto: www.freepik.com)
rss