ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajské kolo Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2020

V pondělí 2. 3. 2020 a v úterý 3. 3. 2020 se na naší škole konalo krajské kolo Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2020 – kategorie zámečník. Soutěž byla pořádána v rámci celostátní přehlídky České ručičky pod záštitou CECH KOVO ČR pro žáky učebních oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. Patronaci nad soutěží převzala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, MBA.

Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti - výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a kategorii družstev.

Naši školu v soutěži reprezentoval žák druhého ročníku učebního oboru nástrojař Radek Ritschel a žák třetího ročníku učebního oboru nástrojař Petr Wurm.

Doprovodný program soutěže obsahoval volnočasové aktivity – turnaj žáků škol v bowlingu (hotel Kaskáda), prohlídka expozic na ledečském hradě a exkurze ve výrobním podniku Kovofiniš, s. r. o Ledeč nad Sázavou.

Soutěžící školy v krajském kole Kraj Vysočina

1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
5. VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen se konalo v úterý 3. 3. 2020 od 13:00 hodin v obřadní síni MěÚ Ledeč nad Sázavou za přítomnosti radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jany Fialové, MBA., starosty Ledče nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy, zástupců škol a sponzorských firem.

Výsledky soutěže – kategorie jednotlivci

1. Petr Wurm, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
3. Radek Ritschel, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě v krajském kole v kategorii jednotlivci. Celostátní kolo se bude konat 7. - 8. 4. 2020 na Středním odborném učilišti Domažlice.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Výsledky soutěže – kategorie družstva

1. Petr Wurm a Radek Ritschel - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Michal Vávra a Adam Slanina - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
3. Jan Borovica a Tomáš Kosina - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Sponzoři krajské soutěže

Kraj Vysočina, Město Ledeč nad Sázavou, Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Galatek, a. s. Ledeč nad Sázavou, Schäfer - Sudex, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Lakum-Galma, a. s. Humpolec, Dvořák - Svahové sekačky, s. r. o. Pohled.

Děkujeme všem sponzorům soutěže.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss