ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajské kolo Kovo Junior - Mechanik seřizovač

Naše škola ve dnech 19. – 20. února 2019 pořádala krajské kolo KOVO JUNIOR 2019 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY. Soutěž proběhla pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jany Fialové, MBA. Tuto soutěž jsme pořádali na základě pověření Cechu KOVO ČR a odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Kraje Vysočina. Soutěž byla určena pro žáky 2. až 4. ročníku studijního oboru mechanik – seřizovač.

Přihlásilo se celkem 8 škol, z toho 7 škol z Kraje Vysočina a 1 škola z Hradce Králové. Každá škola mohla do soutěže přihlásit jedno dvoučlenné družstvo (vítěze školních kol) a porovnat své síly v jednotlivcích i v družstvech. Naši školu reprezentovali žáci studijního oboru Mechanik seřizovač Miroslav Váňa (4.MS) a Bartoloměj Pacal (3.MS).

Prvním úkolem bylo vytvořit řídící programy dle zvoleného systému Sinumerik/Heidenhain a výkresové dokumentace (podle pracovního postupu a nástrojového listu). Při následné simulaci pak soutěžící ověřovali i jeho funkci. Druhou částí bylo měření 5-ti vybraných rozměrů vyrobené součásti, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot. Vytvořené řídící programy posuzovala odborná komise složená ze zástupců odborníků z praxe (Siemens Praha, VUT Brno, WIKOV Zruč nad Sázavou).

Nedílnou částí dvoudenního programu byl také bowlingový turnaj v hotelu Kaskáda a exkurze ve firmě Schafer-Sudex,s.r.o. Ledeč nad Sázavou.

Hodnocení výsledků nám udělalo velkou radost, neboť v jednotlivcích vyhrál žák naší školy Miroslav Váňa, který postupuje do celostátního kola, které se bude konat 12. – 14. března 2019 v Brně. Naše škola obsadila i první místo v soutěži družstev.

Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhlo v krásných prostorách obřadní síně MěÚ v Ledči nad Sázavou za přítomnosti zástupců Kraje Vysočina, zástupců firem, zúčastněných škol a starosty města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy. Vítězové obdrželi kromě diplomů také kvalitní ceny, které věnoval mimo jiné i Kraj Vysočina. I když každá škola či soutěžící usilovali o co nejlepší umístění, panovala přátelská atmosféra. Jistě, jde o výsledky a umístění, ale hlavní cíl je přece v tom, že „strojírenské řemeslo“ opět žije. Právě tím, že se koná taková soutěž, je „strojařina“ podporována a vyzvednuta jako obor náročný, ale zároveň potřebný a krásný. A tak si jistě všichni přejeme, abychom se v podobném duchu a minimálně ve stejném počtu setkávali i nadále.
Technickým oborům zdar a „strojařině“ zvlášť!

  • Děkujeme sponzorům soutěže:

Schäfer - Sudex, s. r. o., Ledeč nad Sázavou
Wikov Sázavan, s. r. o., Zruč nad Sázavou
DVOŘÁK - svahové sekačky, s. r. o., Pohled
K+K mezinárodní doprava s. r. o., Ledeč nad Sázavou

  • Soutěžící žáci (16) byli nominováni z těchto škol:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
SŠP technická a automobilní Jihlava
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
SPŠ a SOU Pelhřimov
SPŠ Třebíč
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

Ing. Stanislav Dlouhý, předseda předmětové komise strojírenství


Článek na krajských stránkáchrss