ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajské kolo KOVO JUNIOR 2018

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 a v pátek 9. 3. 2018 se na naší škole konalo krajské kolo KOVO JUNIOR 2018 - Řemeslo Vysočiny oboru Strojní mechanik. Soutěž byla pořádána v rámci celostátní přehlídky České ručičky pod záštitou CECH KOVO ČR pro žáky učebního oboru Strojní mechanik. Patronaci nad soutěží převzala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, MBA.

Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti - výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a kategorii družstev.

Soutěžící školy v krajském kole Kraj Vysočina:

1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

5.  VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se konalo v pátek 9. 3. 2018 od 13:00 hodin v obřadní síni MěÚ Ledeč nad Sázavou za přítomnosti starosty Ledče nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy, místostarostky Ledče nad Sázavou Ing. Hany Horákové, generálního ředitele Schäfer - Sudex, s. r. o. Ledeč nad Sázavou pana Martina Šindeláře a dalších zástupců uvedených sponzorských firem.

Výsledky soutěže - kategorie jednotlivci

1. Pavel Anděl, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

2. Zbyněk Černý, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

3. Martin Mezera, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Výsledky soutěže - kategorie družstva

1. Pavel Anděl a David Kubíska, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

2. Zbyněk Černý a Filip Hamerský, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

3. Martin Mezera a Jiří Svoboda, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě v krajském kole v kategorii jednotlivci. Celostátní kolo se bude konat 5. - 6. 4. 2018 na Střední škole technické a ekonomické v Brně.

Sponzoři krajské soutěže:

Kraj Vysočina, Město Ledeč nad Sázavou, Galatek, a. s. Ledeč nad Sázavou, Schäfer - Sudex, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Mubea, s. r. o. Dolní Kralovice, ESA Plating s. r. o. Praha (Světlá nad Sázavou), Stavba-Final, s. r. o. Havlíčkův Brod, Dvořák - Svahové sekačky, s. r. o. Pohled.

Děkujeme všem sponzorům soutěže.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss