Novinky

Krajská stipendia pro žáky učebních oborů

Kraj Vysočina rozšířil výčet oborů, při jejichž studiu a splnění podmínek, budou moci žáci pobírat stipendia. Na naší škole je nově zařazen do programu stipendií obor Operátor skladování (ŠVP - Informatika ve skladování).

Stipendia prospěchová a motivační již pobírají žáci oborů Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů, kteří splnili podmínky stipendijního programu.

Nově budou od Kraje Vysočina dostávat odměnu 10 000 Kč absolventi učebních oborů za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. Důvodem této změny je snaha vedení Kraje Vysočina o intenzivnější motivaci mladých lidí ke studiu učebních oborů.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss