ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajská kola Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2024

Kategorie: Zámečník

Ve středu 6. 3. 2024 a ve čtvrtek 7. 3. 2024 se na naší škole konalo krajské kolo Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2024 – kategorie zámečník. Soutěž byla pořádána v rámci celostátní přehlídky České ručičky pod záštitou CECH KOVO ČR pro žáky učebních oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. Patronaci nad soutěží převzal radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže, sportu a informatiky RNDr. Jan Břížďala.

Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti - výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a kategorii družstev.

Naši školu v soutěži reprezentoval žák třetího ročníku učebního oboru Strojní mechanik Jan Starosta a žák prvního ročníku učebního oboru Strojní mechanik Michal Pipek.

Doprovodný program soutěže obsahoval exkurze ve výrobních podnicích Houfek a. s. Golčův Jeníkov a Kovofiniš a. s. Ledeč nad Sázavou.

Soutěžící školy v krajském kole Kraj Vysočina

1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
5. Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
6. Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen se konalo ve čtvrtek 7. 3. 2024 od 13:00 hodin v obřadní síni MěÚ Ledeč nad Sázavou za přítomnosti starostky Ledče nad Sázavou Ing. Hany Horákové, vedení školy, odborníka z praxe z firmy Kovofiniš a. s. a zástupců soutěžících škol.

Výsledky soutěže – kategorie jednotlivci

1. David Vrtěna, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
2. Richard Vencovský, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
3. Jan Pešek, Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do celostátního kola dva soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě v krajském kole v kategorii jednotlivci. Jelikož se na prvních dvou místech umístili žáci ze stejné školy, tak dle pravidel soutěže do celostátního kola postupuje druhý, který se umístil na 3. místě. Celostátní kolo se bude konat 22. - 24. 4. 2024 na Střední škole technické v Opavě.

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Výsledky soutěže – kategorie družstva

1. David Vrtěna a Richard Vencovský – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
2. Jan Pešek a Boris Linek – Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
3. Jakub Škarka a Vítek Smutka – Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem

Kategorie: Obráběč kovů

Další krajské kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024 kategorie Obráběč kovů pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dne 6. 2. 2024. Naši školu v soutěži reprezentoval žák prvního ročníku učebního oboru obráběč kovů Radek Drnovec a žák druhého ročníku učebního oboru obráběč kovů Maksym Stakhnyk. Soutěž se skládala z praktické části, kde žáci museli vysoustružit výrobek dle zadané výkresové dokumentace. Poté následovala teoretická část, kde se jednalo o práci s měřidly a vyhledávání ve strojírenských tabulkách.

Celkem se soutěže účastnilo 14 žáků ze 7 škol Kraje Vysočina. Radek Drnovec se umístil celkově na velmi pěkném 9. místě a Maksym Stakhnyk se umístil na 14. místě z důvodu technických problémů na soustruhu, které ani pořadatel nedokázal odstranit.

Děkujeme všem žákům, kteří se účastnili těchto soutěží za vzornou reprezentaci školy a jelikož nás reprezentovali žáci prvního a druhého ročníku, tak věříme že si odnesli cenné zkušenosti do dalších let, kdy nás mohou reprezentovat v těchto soutěžích v následujících letech.

Josef Vitiska, vedoucí učitel praktického vyučování


rss