ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajská kola Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2023

Kategorie: Zámečník

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 a v pátek 10. 3. 2023 se na naší škole konalo krajské kolo Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2023 – kategorie zámečník. Soutěž byla pořádána v rámci celostátní přehlídky České ručičky pod záštitou CECH KOVO ČR pro žáky učebních oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. Patronaci nad soutěží převzal radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže, sportu a informatiky RNDr. Jan Břížďala.

Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti – výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a kategorii družstev.

Naši školu v soutěži reprezentovali žáci třetího ročníku učebního oboru Strojní mechanik Pavel Brož a Lukáš Havlín.

Doprovodný program soutěže obsahoval volnočasové aktivity – turnaj žáků škol v bowlingu (hotel Kaskáda) a exkurze ve výrobních podnicích Mubea Dolní Kralovice a SCHÄFER – SUDEX, s. r. o. Ledeč nad Sázavou.

Soutěžící školy v krajském kole Kraj Vysočina

1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
5. VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
6. VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen se konalo v pátek 10. 3. 2023 od 13:00 hodin v obřadní síni MěÚ Ledeč nad Sázavou za přítomnosti Ing. Jany Hadravové, MPA, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, místostarosty Ledče nad Sázavou Mgr. Michala Simandla, vedení školy, zástupců soutěžících škol a sponzorských firem.

Výsledky soutěže – kategorie jednotlivci

1. Pavel Brož, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Jan Havlíček, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Michal Vrtěna, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě v krajském kole v kategorii jednotlivci. Celostátní kolo se bude konat 11. - 13. 4. 2023 na Středním odborném učilišti Domažlice.

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Výsledky soutěže – kategorie družstva

1. Pavel Brož a Lukáš HavlínGymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
2. Michal Vrtěna a David Vrtěna – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
3. Vítek Smutka a Jakub Škarka – VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Sponzoři krajské soutěže kategorie Zámečník

Kraj Vysočina, Město Ledeč nad Sázavou, SCHÄFER – SUDEX, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Mubea Dolní Kralovice.

Sponzoři Kovo Junior 2023

Kategorie: Obráběč kovů

Další krajské kolo soutěže KOVO JUNIOR 2023 kategorii Obráběč kovů pořádala VOŠ, OA a SOUT Chotěboř dne 14. a 15. 3. 2023. Naši školu v soutěži reprezentovali žáci třetího ročníku učebního oboru obráběč kovů Vojtěch Kramář a Tomáš Soldát. Soutěž se skládala z praktické části, kde žáci museli vyfrézovat a vysoustružit výrobky dle zadané výkresové dokumentace. Poté následovala teoretická část, kde se jednalo o práci s měřidly a vyhledávání ve strojírenských tabulkách.

Celkem se soutěže účastnilo 14 žáků ze 7 škol Kraje Vysočina. Naši žáci prokázali velice dobré praktické dovednosti a vědomosti, které jim zajistily velmi pěkné umístění. Tomáš Soldát se umístil celkově na 6. místě a Vojtěch Kramář na 2. místě, které mu zajišťuje účast v celostátním kole České ručičky konané 17. – 19. 4. 2023 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově.

Celkově se naši žáci jako družstvo umístili na 2. místě.

Děkujeme všem žákům, kteří se účastnili těchto soutěží za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům přejeme do celostátních kol mnoho úspěchů.

Závěrem děkujeme všem sponzorům za finanční a materiální podporu krajské soutěže Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2023 – kategorie zámečník v Ledči nad Sázavou.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
Josef Vitiska, vedoucí učitel praktického vyučování

rss