ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Krajem pověstí Eduarda Doubka již počtvrté

Ve čtvrtek 29.12. 2022 se uskutečnil již 4. ročník Pochodu krajem pověstí Eduarda Doubka. Konal se opět pod záštitou Sdružení a rodičů přátel gymnázia a s podporou vedení Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.

Mezi 8. a 10. hodinou se účastníci pochodu mohli registrovat ve vestibulu gymnázia, a především se museli rozhodnout pro jednu ze dvou připravených tras. Zde získali také mapu s popisem vybrané trasy, malé občerstvení na nadcházející výkon a tužku, aby mohli vyluštit osmisměrku, která se vztahovala k pověstem. Pak už se vydali buď na kratší cestu v délce dvanácti kilometrů, nebo na delší, osmnáctikilometrovou, jež obě měly počáteční a závěrečnou část společnou.

Na cestě si jistě mnozí vzpomněli na upozornění v informacích k pochodu: „… trasy vedou lesem - nelesem, polem – nepolem, loukou – neloukou, po kamzičí stezce, přes potoky, mokřady a vypnuté elektrické ohradníky, …“ A ti, kteří se domnívali, že jde o nadsázku, na vlastní kůži pocítili, že jde o realitu. Na trasách byla připravena stanoviště, kde se turisté seznámili s pověstmi odkazujícími k danému místu. K textům pověstí byly připojeny i otázky, které na ně navazovaly a měly prověřit (a někdy potrápit) pozornost a paměť účastníků. Na některých místech bylo nutné otázky nejdříve najít, např. v jedné z hub v plném košíku (byla ve zlatém hříbku), nebo zjistit, na které udičce je ryba (a ne hrneček či bota), v níž je otázka ukryta. Ukázalo se, že takové zpestření je zábavné nejen pro děti, ale i pro dospělé. Dalším zpříjemněním putování byla ohniště, kde si bylo možné opéct donesené uzeniny. Nepříjemné to bylo pouze pro ty, kteří na uzeniny zapomněli a dostali na ně chuť pod vlivem vůně a pohledu na spokojené obličeje těch, kteří si na svých opečených dobrotách pochutnávali. Závěr pochodu byl opět ve vestibulu gymnázia, kde účastníci obdrželi pamětní list a placku s potiskem.

Počasí letos pochodu přálo, bylo příjemné teplo a občas se usmálo i sluníčko. A možná i to přispělo k počtu účastníků: kratší trasu absolvovalo 200, delší 70. O úspěchu pochodu svědčí i ohlasy, které zapsali, např: „Pochod se nám moc líbil, trasa byla krásná a už se těšíme na příští rok.“

Velké poděkování si zaslouží ti, kteří pochodu pomohli: Potravinová banka Vysočina, z.s., obec Bojiště, Konferenční hotel Luna, Hradecká společnost, pí Cudlínová, p. Svoboda, p. Jahn a rodina Pecova. Ovšem největší podíl na celé akci má paní Yvetta Bartáková, která vybrala, několikrát prošla a označila trasy, domluvila pomoc s výše zmíněnými subjekty, vyhledala farmáře a dohodla s nimi vypnutí elektrických ohradníků v době pochodu, připravila mapy, plakát, pamětní listy… Nejrůznějšími činnostmi ji v jejím úsilí podpořili i další kolegové Stanislava Mrázková, Jaroslava Vrbková, Marie Jiráková, Milan Smejkal, Irena Sedláčková, Lenka Trtíková a pomohli i studenti: Anežka Vacková, Anička Flekalová a Zdeněk Jelínek.

I když všechny uskutečněné pochody už ve svém názvu odkazují k osobnosti Eduarda Doubka, letos jsme chtěli připomenout sté výročí jeho narození, na což upozorňovala i tajenka osmisměrky.

Doufáme, že i příští rok získáme podporu a pomoc a pochod se znovu vydaří.

Lenka Trtíková


VIDEO


FOTOGALERIE

rss