Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny učitelů ve školním roce 2021/22

Den

Vyučující

Čas

  Pondělí

  Mgr. Andrea Čapková

  Zuzana Dvořáková

  Renáta Nečilová Ficková

  Mgr. Václava Pajerová (gymnázium)

  Mgr. Milan Smejkal

  Mgr. Robert Štefánek

  Mgr. Lenka Trtíková

  Mgr. Jaroslava Vrbková

14:15

13:25

13:25

13:30

13:25

11:35

13:25

13:25

  Úterý

  Ing. Jaroslav Adamus

  Ing. Vít Dlouhý

  ThMgr. Ing. Jiří Foller

  Mgr. Josef Král

  Mgr. Václava Pajerová (VOŠ)

  Ing. Eva Skalická

  Mgr. Barbora Štalmachová

  RNDr. Jiří Těšínský

14:00

14:10

14:20

14:10

15:50

13:30

13:25

13:25

  Středa

  RNDr. Yvetta Bartáková

  Mgr. Petra Drápelová

  Mgr. Magdaléna Kvášová

  Mgr. Stanislava Mrázková

  Ing. Soňa Poupětová

  Mgr. Michaela Součková

  Mgr. Adéla Štefánková

  Mgr. František Trpišovský

  Mgr. Michaela Viktorová

  Mgr. Ivana Vitisková

  Mgr. Jarmila Zelená

13:25

14:15

13:25

13:25

13:25

13:25

14:10

14:00

13:25

13:30

13:30

  Čtvrtek

  Ing. Stanislav Dlouhý

  Ing. Jiří Dokoupil

  Mgr. Klára Dudáková

  Mgr. Iveta Hausdorová

  Mgr. Josef Jakl

  Mgr. Renata Kopřivová

  Ing. Jan Roubíček

  Ing. Vlasta Rýdlová

  Mgr. Irena Sedláčková

  Ing. Hana Volencová

13:25

13:30

13:25

13:25

13:25

13:25

14:30

13:20

13:25

13:30

  Pátek

  Ing. Jana Flekalová

  Ing. Marie Jiráková

13.25

13.25


Pokud chce žák nebo student využít konzultační hodiny, oznámí termín učiteli nejpozději 1 den před konzultací. Konzultace začínají v případě dohody i jinak.

rss