Novinky

Konzultace žáků a studentů v budovách školy - červen 2020

Dle epidemiologické situace se mohou konat od 8. 6. 2020 v budovách školy občasné individuální konzultace (nebo třídnické hodiny) v menších skupinách do 15 žáků/studentů. Konzultace jsou dobrovolné.

Učitelé jednotlivých předmětů si osloví online žáky/studenty na konkrétní termíny. Budeme vést přesnou evidenci žáků/studentů ve škole. Žáci se smějí pohybovat jen ve vymezených prostorách školy a za stanovených podmínek epidemiologických opatření. Nebudeme plánovat konzultace na termíny přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutoria.

Při prvním vstupu žáka/studenta do školy bude nutné odevzdat tato podepsaná prohlášení (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem):

  1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  2. Seznámení s dodržováním hygienických pravidel


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss