Archiv

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Mezi posledními žáky, kteří opouštěli gymnázium před prázdninami, byli účastníci školního kola konverzační soutěže, známého spíše jako anglická olympiáda. Porota ve složení: p. Smejkal, pí Dorážková a p. Foller ocenila velmi pěkné výkony jednotlivých soutěžících, kteří přišli pečlivě připraveni. Výsledky byly, jak už to bývá, někdy očekávané, jindy trošku překvapivé.

V nejmladší, tedy I. kategorii, zahrnující primu a sekundu, zvítězil Dominik Vorlíček ze třídy 2.S a postupuje do okresního kola.

V nejsilněji obsazené, II. kategorii (třídy tercie a kvarta), byly výsledky velmi těsné. Zvítězil a do okresního kola postupuje Tomáš Bíza. Na druhém místě skončila Viktorie Březinová ze stejné třídy. Pořadí z loňska si tedy vlastně vyměnili. Za pozornost stály ale i pěkné výkony Veroniky Časarové, Tomáše Hlavy i Tomáše Tláskala.

Jako finále působila III. kategorie - I.-III. ročník vyššího gymnázia. Tady využil své schopnosti Josef Kadleček ze septimy, který zvítězil před Šimonem Vaňkem ze sexty. Oba postupují do okresního kola, i když Tereza Panská jim byla více než důstojnou soupeřkou. Pro okresní kolo je náhradnicí. Výkony všech tří soutěžících byly opravdu na úrovni špičkových studentů gymnázia.

Blahopřejeme vítězům, postupující nabádáme k pečlivé a poctivé přípravě a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole, protože štěstí přeje připraveným. Podrobnosti o konání okresního kola včas sdělíme. Na snímku pro inspiraci je Iveta Beránková, loňská vítězka okresního kola ve III. kategorii.

 

 

rss