ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Konference ke čtenářské gramotnosti

Národní pedagogický institut ČR pořádal webinář k oblasti čtenářské gramotnosti. Zástupce NPI ČR vybral naši střední školu, abychom na této konferenci sdíleli využívání čtenářské gramotnosti mimo hodin českého jazyka v učebních oborech na naší střední škole.

Konference Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOU, která se konala 12. února 2021 online, se účastnilo 133 účastníků z řad učitelů a vedení středních škol z celé České republiky, zástupců krajů, Národního pedagogického institutu i České školní inspekce. Hlavním tématem bylo jakým způsobem rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků nematuritních oborů a nabídnout inspiraci ostatním učitelům. V úvodním příspěvku zástupkyně NPI seznámila přítomné s výsledky šetření ČŠI a výstupů PISA, zabývající se čtenářskou gramotností žáků SOŠ ve školním roce 2019/2020. V učebních oborech je celorepublikově nízká úroveň žáků s nízkou čtenářskou praxí. Ve sdílení zkušeností a příkladech dobré praxe pokračovali učitelé ze středních škol. První příspěvek Motivace žáků tříletých oborů k práci s textem prezentovala jménem Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou učitelka odborných předmětů a IT Ing. Jana Flekalová. Po představení naší školy se věnovala motivaci žáků v hodinách ekonomiky a metodám používaným ve svých hodinách pro práci s textem. Mimo možnosti vybrat si z více téma se zabývala metodami jako brainstorming, sněhová koule a myšlenková mapa. V závěru zaujala posluchače Úniková hra ve školství, k níž se účastníci vrátili i v diskuzi.

Konference pokračovala příspěvkem z Gymnázia a Střední odborné školy v Mikulově Jak podpořit čtenářskou gramotnost na učňovských oborech?, zabývající se metodou kritického myšlení. Zástupce Střední odborné školy Třineckých železáren seznámil přítomné s realizací čtenářských dílen v českém jazyce a metodou RWCT ve výuce odborných předmětů. Na naší střední odborné škole se nám také podařilo vybudovat učebnu pro mediální výchovu (se čtenářskou dílnou), na jejíž přípravě se podílela učitelka českého jazyka Mgr. Adéla Protivínská a využívá ji v hodinách českého jazyka.

V závěru konference Ing. Dana Pražáková z České školní inspekce uvedla velkou podporu ČŠI k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků nematuritních oborů na středních odborných školách.

rss