ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Kniha roku pro našeho absolventa

V pondělí večer byly na Nové scéně Národního divadla v Praze uděleny prestižní literární ceny Magnesia Litera. Knihou roku byla vyhlášena básnická sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ od Miloše Doležala.

Miloš Doležal studoval v 80. letech 20. století na Gymnáziu v Ledči nad Sázavu, dále absolvoval obor nakladatelství na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1988–1992). Jeho biografie Jako bychom dnes zemřít měli, pojednávající o životě a smrti faráře Josefa Toufara, získala v anketě Lidových novin v roce 2012 ocenění Kniha roku.

Sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ vydalo nakladatelství Revolver Revue. V nominaci knihy se uvádí:

„Ve sbírce Jana bude brzy sbírat lipový květ Miloš Doležal zachycuje poslední týdny života své milované ženy, jakožto i nové, bolestné období, které pro něj a další pozůstalé začalo po jejím odchodu. Třebaže se otřesený básník vyrovnává s odchodem nejbližšího člověka, sbírka nepostrádá promyšlenou vnitřní strukturu – nejde o bezbřehý příval emocí, ale o mistrně napsaný žalozpěv, ve kterém jsou truchlení a smutek vedeny přesným, strohým jazykem a pevnou básnickou formou. Ke slovu se navíc dostává i jeho zesnulá žena – každý oddíl sbírky je uveden jedním ze snů, který se jí zdál na sklonku života. Jana zůstává s básníkem i po smrti: ve tvářích jejich dětí, v plodech zahrádky, o kterou se ráda starala, ve vzpomínkách, které se nyní staly básněmi.“ (https://magnesia-litera.cz/#nominace)

Blahopřejeme.

Lenka Trtíková


Zdroj foto: FB MD

rss