Archiv

Kameraman Vidu Gunaratna na besedě s gymnazisty

Kameraman Vidu Gunaratna, který je absolventem ledečského gymnázia, besedoval 4. 2. 2016 v sále gymnázia se studenty o svém povolání a filmové práci. 

Vidu Gunaratna vystudoval katedru kamery pražské FAMU, natočil mnoho krátkých a středometrážních filmů, za některé z nich byl oceněn. V loňském roce měl premiéru celovečerní film LAPUTA, jehož byl kameramanem (více o práci tohoto režiséra na www.vidu.cz).

První část devadesátiminutového setkání byla věnována seznámení s prací kameramana, s fázemi natáčení filmu a dalšími okolnostmi filmové práce.  Vidu upozornil na to, jaké předpoklady by měl kameraman mít - včetně estetického cítění a koncepčního myšlení - a jaké znalosti (z nejrůznějších technických, fyzikálních a jiných oblastí) musí studiem získat, aby se tomuto oboru mohl úspěšně věnovat. Nikdo ze studentů si jistě nepředstavoval, že natáčet celovečerní film či pořady pro televizi je totéž jako natáčení videa z domácí oslavy, přesto nejednoho překvapilo, kolik spolupracovníků kameraman ke své práci potřebuje, že jeho pravou rukou je ostřič, a proto s ním musí dobře vycházet, kdo je grip apod.  Zajímavé byly také informace z natáčení filmu, vysvětlení, v čem spočívá příprava, realizace atd. a jak do těchto fází vstupuje právě kameraman, co může rozhodnout a co je plně v kompetenci režiséra či producenta. Některé informace dokládal náš host konkrétními příklady z filmu LAPUTA, takže studenti viděli, např. jak vypadá a co obsahuje plán konkrétního natáčecího dne, na fotografiích mohli zhlédnout rozdíl mezi vybranou lokací a její úpravou ve filmu.

V druhé části setkání proběhla živá beseda se studenty. Jejich četné dotazy se týkaly mnoha oblastí: které režiséry či herce má Vidu Gunaratna rád, kolik stojí profesionální filmová kamera, zda natáčel v zahraničí, jestli vidí chyby na své či cizí práci ….  Vidu Gunratna trpělivě odpovídal a na závěr studenti zhlédli jeho krátký film Amanitas.

Přednáška i beseda byly velmi zajímavé a svým zaměřením atraktivní, protože téměř každý se dívá na filmy, ale málokdo může nahlédnout do zákulisí jejich natáčení. Pro studenty bylo cenné i to, že poznali člověka, který absolvoval naše gymnázium a svou houževnatostí a cílevědomostí dosáhl toho, že se může věnovat vysněnému povolání a těšit se z něho, což bylo zřejmé z celého setkání.

Jménem studentů i pedagogů Vidu Gunaratnovi děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

 

Lenka Trtíková

rss