Archiv

IT Fitness

Jako i v minulých letech se naše škola zapojuje do kampaně Evropské komise eSkills for Jobs 2015-2016, která se snaží upozornit na důležitost počítačových dovedností pro profesní život všech občanů Evropské unie.

Žáci a studenti školy absolvují on-line test IT Fitness <http://www.itfitness.cz>. Cílem testu je jednoduchým způsobem otestovat praktické počítačové dovednosti žáků a studentů v oblasti praktického využití Internetu a sociálních sítí a formou certifikátu každému testovanému poskytnout zpětnou vazbu. Tento test probíhá v roce 2015 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

rss