Inovativní vzdělávání

Název projektu: Inovativní vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003925

Rozpočet projektu: 2 011 067 Kč

Spolufinancováno EU + MŠMT

Trvání projektu: 1. 10. 2022 - 31. 12. 2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům a studentům ve škole příjemce prostřednictvím realizace aktivit projektu.

Realizované aktivity pro SŠ

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Realizované aktivity pro VOŠ

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ
  • Inovativní vzdělávání studentů VOŠ
rss