Informační technologie

18-20-M/01  Informační technologie   

Profil absolventa:

Absolvent pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny. Vytváří webové prezentace podniku. Připravuje jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku; práce ve fiktivní firmě ve 3. ročníku; možnost odborné stáže v zahraničních firmách.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat: 

Grafik, propagační referent, programátor, správce sítě, IT specialista, obchodník, veřejná správa, samostatný podnikatel.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky. 

2. Úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.
 

rss