Novinky

Informace pro uchazeče o maturitní studium

Základní informace pro uchazeče o maturitní studium na naší škole a jejich rodiče

Ve školním roce 2018-19 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání:

Denní forma studia

79-41-K/81 Gymnázium,  osmileté

79-41-K/41 Gymnázium,  čtyřleté

23-41-M/01 Strojírenství,  čtyřleté

18-20-M/01 Informační technologie,  čtyřleté

23-45-L/01 Mechanik seřizovač, čtyřleté

Dálková - nástavbová forma studia

64-41-L/51 Podnikání, tříleté

 

Organizujeme tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO" 22. 1. 2019 od 14:30 hodin v budově gymnázia.

Uchazeči si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

Pro žáky 5. ročníků organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od ledna 2019.

Účast na přípravných kurzech je zcela dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů. Při přijímání budou mít stanovenou váhu i výsledky prospěchu ze základní školy nebo z předchozího vzdělání (dálkové studium).

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna ředitelkou školy od 31. 1. 2019 na www.gvi.cz a na úřední desce školy.

Uchazeči musí používat k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT. Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu.

Lékařský posudek na formulář přihlášky požadujeme z uvedených oborů pouze u oboru mechanik seřizovač.

Časový harmonogram přijímacích zkoušek

do 31. ledna 2019 bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (úřední deska ve vestibulu školy Husovo náměstí 1 + www.gvi.cz).

1. března 2019 poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou.

Termíny zkoušek:

1. termín        

Pátek 12. 4. 2019, čtyřleté obory včetně nástavbového studia

Úterý 16. 4. 2019, osmiletá gymnázia

2. termín        

Pondělí 15. 4. 2019, čtyřleté obory včetně nástavbového studia

Středa 17. 4. 2019, osmiletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na tyto dny:

1. termín pondělí 13. 5. 2019

2. termín úterý 14. 5. 2019

 

Případné další dotazy na vitiskovai@gvi.cz.

Dny otevřených dveří: pátek 23. 11. 2018, sobota 24. 11. 2018, středa 9. 1. 2019 a kdykoliv po domluvě.

 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss