Přijímací řízení

Informace pro uchazeče na VOŠ

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)

Forma studia: denní

Zaměření od druhého ročníku: strojírenství nebo ekonomika

Pro třetí kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 21. srpna 2020Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)


rss