Přijímací řízení

Informace pro uchazeče na VOŠ

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)

Forma studia: denní nebo kombinovaná

Zaměření od druhého ročníku: strojírenství nebo ekonomika

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května 2020. V případě, že v prvním kole bude málo uchazečů o studium, nebude vzdělávací program otevřen a další kola nebudou vypisována. Poslední kolo přijímacího řízení může být vypsáno nejpozději do 30. října 2020. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)

 


rss