Novinky

Informace k testování od 17. 1. 2022 - aktualizováno


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění od 17. 1. 2022.

  1. Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků/studentů každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
  2. Testují se i žáci/studenti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  3. Testování nepodstupují žáci/studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro Ag test a 72 hodin pro PCR test).
  4. V případě, že se žák/student testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  5. Povinnost se testovat se vztahuje i na všechny zaměstnance škol. Nově také těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Testování nepodstupují zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro Ag test a 72 hodin pro PCR test). V případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

Testování všech žáků/studentů bude probíhat pod dohledem učitelů dle organizace.

Vzhledem k nárůstu počtu testovaných žáků/studentů a frekvence testování je bezpodmínečně nutné, aby třídní učitelé důsledně kontrolovali testování žáků své třídy a zajistili, aby probíhalo podle podmínek mimořádných opatření, tj. aby všichni žáci byli v určených dnech otestováni a výsledek testu byl evidován.

Škola bude předávat informace o pozitivních žácích KHS v nové aplikaci Covid Forms Application (CFA) prostřednictvím elektronického souboru.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss