Novinky

Informace k provozu školy od 15. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.


  • Pokračuje distanční výuka žáků a studentů školy.
  • Ve škole jsou umožněny prezenčně individuální konzultace (jeden pedagog na jednoho žáka/studenta).
  • Nadále platí školní metodika Opatření k výuce č. 6/2021.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss