Novinky

Informace k provozu školy od 1. března 2021


Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření č. 200 probíhá výuka nadále pro žáky a studenty školy distanční formou.

Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů ve škole s výjimkou

  • individuální konzultace (jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník),
  • konání přijímacích zkoušek,
  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií bez omezení počtu, 
  • konání zkoušek na VOŠ za účasti nejvýše 10 osob,
  • konání komisionálních opravných a náhradních zkoušek na středních školách.


Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je i výjimka pro cesty za účelem vzdělávání. Je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením (krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor, omezení kontaktu, nošení respirátorů a předepsané rozestupy.

Školní metodika - Opatření k výuce 7/2021

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss