Informace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Naše škola připravila pro uchazeče o studium maturitních oborů z 9. tříd ZŠ informace k přijímacím zkouškám a přijímací zkoušky nanečisto, které se budou konat v budově gymnázia Husovo náměstí 1 Ledeč nad Sázavou ve 2. patře.

Termíny pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

  1. středa 10. 1. 2024 od 14:30 hodin do 16:15 hodin ... informace k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky
  2. středa 17. 1. 2024 od 14:15 hodin do 16:15 hodin ... přijímací zkoušky nanečisto

Uchazeči se seznámí s formou a obsahem připravovaných testů, ověří si stávající vlastní znalosti a vědomosti před přijímacím řízením a pokusí se odbourat trému a obavu z neznámého prostředí.

Přihlášky na informační den a přijímací zkoušky nanečisto zasílejte do 17. 1. 2024 na následujícím odkaze https://forms.office.com/e/eA8zGC2JPJ

Účast na přijímacích zkouškách je dobrovolná, žák se může omluvit a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.


rss