Přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám na střední školu

Základní informace pro uchazeče a jejich rodiče o maturitní studium na naší škole

Pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání:

Denní forma studia

  • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté
  • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté
  • 23-41-M/01 Strojírenství,  čtyřleté
  • 18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, čtyřleté


Dálková - nástavbová forma studia

  • 64-41-L/51 Podnikání, tříleté


Organizujeme přípravné kurzy, kde si uchazeči mohou vyzkoušet i tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Žáci si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA. Účast na přípravných kurzech je zcela dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu. Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů.

Uchazeči musí používat k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT. Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu. Lékařský posudek na formulář přihlášky požadujeme z uvedených oborů pouze u oboru mechanik seřizovač.

Případné další dotazy na vitiskovai@gvi.cz.

Dny otevřených dveří

Kdykoliv po domluvě

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka 

rss