Novinky

Informace k přijímacím zkouškám

Řádné termíny jednotných centrálně zadávaných testů:

čtyřletý obor vzdělání (uchazeči z 9. tříd ZŠ):
1. termín pátek 12. 4. 2019      2. termín pondělí 15. 4. 2019

osmiletý obor vzdělání (uchazeči z 5. tříd ZŠ):
1. termín úterý 16. 4. 2019      2. termín středa 17. 4. 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od pondělí 29. dubna 2019 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

Ukončení hodnocení uchazečů (zveřejnění konečných výsledků) v úterý 30. 4. 2019.

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, odevzdat ředitelce školy zápisový lístek.

Odvolání
Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vydala, případně odvolání může vyhovět přímo ředitelka školy formou tzv. autoremedury.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss