Individuální konzultace od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády a informací k provozu středních a vyšších škol je možné poskytovat žákům a studentům školy prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

Organizaci konzultací stanovuje ředitelka školy na základě individuálních žádostí od učitelů školy.


Ze života školy/Důležité informace: https://www.gvi.cz//cz/mimoradna-opatreni-8510/Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss