Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ

Název projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0019

Rozpočet projektu: 1 932 235,78 Kč

Trvání projektu: 1.1. 2012 - 31. 12. 2013

Manažer projektu: Ing. Vlasta Rýdlová

Popis projektu: Zvýšit odborné kompetence žáků v oblast programování v technických oborech SOŠ Ledeč nad Sázavou

Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence žáků v oblasti strukturovaného i dílenského programování v technických oborech SOŠ za pomoci vytvořených učebních materiálů - učebních dokumentů, pracovních listů a výukových prezentací s využitím počítačů. Dalším cílem bylo implementovat do výuky odborných předmětů nové vyučovací metody z oblasti řízení strojů. Projekt byl zaměřen na žáky základních škol na Ledečsku s cílem podpořit zájem žáků o technickou a řemeslnou činnost. Žákům je nabízen zájmový kroužek Hrátky s počítačem a robotem. Projekt posílil spolupráci mezi učiteli odborných předmětů a podniky, především požadavky zaměstnavatelů aplikovat do výuky strojírenských předmětů.

Aktivity projektu    

1.    Spolupráce s podniky a zaměstnavateli.

2.    Vytváření učebních dokumentů a metodik výuky v oblasti řízení strojů.

3.    Vytváření vzdělávacího programu zájmového vzdělávání Hrátky s počítačem a robotem.

4.    Pilotní ověřování učebních dokumentů řízení strojů a zavádění do výuky 9/2012 - 6/2013.

5.    Pilotní ověřování zájmového vzdělávání Hrátky s počítačem a robotem 9/2012 - 6/2013.

6.    Inovace učebních dokumentů na základě pilotního ověřování.

7.    Inovace zájmového vzdělávání Hrátky s počítačem a robotem.

Vytvořené učební dokumenty

Články


rss