Hodnocení profilové části maturitní zkoušky SOŠ

Ústní profilové zkoušky

Hodnocení se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) dle Školního řádu č. j. GSV/0959/2016.

Praktické profilové zkoušky

rss