ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Hmyz na dlani

Třídy sexta a 2. B se v úterý 29. 5. 2018 zúčastnily entomologického praktika v terénu. Z Pavlova za námi přijel pan Oldřich Rod, který se již dlouhá léta zabývá právě hmyzem.

Seznámil nás se zajímavými vodními i suchozemskými hmyzáky naší krajiny. V tůňce u Sluneční zátoky jsme nalovili larvy vážek, vodní berušky, znakoplavky i velké potápníky. Na předem připravené pasti jsme nalákali vypasené střevlíky.

Příroda Sluneční zátoky nás neokouzlila jen hmyzem, ale měli jsme to štěstí a podařilo se nám odchytit mládě užovky podplamaté. Entomologické praktikum hodnotíme jako velmi povedené a budeme se snažit jej udržet i do dalších let.

rss