Gymnázium 8leté

79-41-K/81  Gymnázium

  • v 8letém studijním cyklu

Profil absolventa:

Absolvent je připraven pro vysokoškolské studium. Absolvent má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikuje verbálně i písemně ve dvou cizích jazycích. Flexibilita umožňuje uplatnění v mnoha oborech.

Výuka cizích jazyků:

Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku následujících jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk.   

Výuka informatiky a výpočetní techniky:

Jako povinný předmět je vyučován v 1. až 6. ročníku, ve vyšších ročnících pak v rámci volitelných předmětů při dvouhodinové dotaci týdně. Samozřejmostí je přístup na Internet. 

Volitelné předměty a semináře:

V následujícím přehledu jsou uvedeny možnosti výběru:

6.ročník: 
deskriptivní geometrie / latina (dvouleté semináře),
informatika a výpočetní technika / základy administrativy.    

7.ročník: 
deskriptivní geometrie / latina (pokračují z předchozích ročníků),
jeden z dvouletých seminářů – společenskovědní, dějepisný, matematický, zeměpisný, chemický, biologický, deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní technika.    

8.ročník:
pokračování dvouletých seminářů z předchozích ročníků,
jeden z jednoletých seminářů – společenskovědní, dějepisný, zeměpisný, matematický, fyzikální, chemický, biologický, deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní technika,
konverzace v anglickém / německém / francouzském / ruském jazyce.    

Podmínky přijetí:

1. Úspěšně ukončená pátá třída ZŠ.

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení. 

rss